Utskriftsvennlig versjon

Elektroniske arkiv - Instruks for oppfylling av krav

Instruks for krav til fullelektronisk arkiv

Elektroniske arkiv er IKT-system som tek i mot, produserar og lagrar saksdokument og andre arkivdokument elektronisk. Arkivforskrifta godkjenner bruk av slike system når dei tilfredsstiller krava i § 3-2 og § 3-3  Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Kapittel IX: Elektronisk arkivering av saksdokument. 1999.12.01 nr 1566: (KUD)

 
Laster...